Прием в ПЪРВИ клас за учебната 2022/2023 г.

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен за учебната 2022/2023 г. приема в ПЪРВИ клас

1 паралелка, 22 места за специалностите:
- пиано и акордеон - 5 ученици
- струнни инструменти (цигулка, виола, виолончело, контрабас, класическа китара) - 5 ученици
- духови инструменти (флейта, обой, кларинет, фагот, тромпет, валдхорна) и ударни инструменти - 7 ученици
- народни инструменти (кавал, гайда, гъдулка, тамбура) и народно пеене - 5 ученици


29.03. - 08.04.2022 г.
Подаване на документи за кандидатстване:
1. Заявление за допускане до приемни изпити (по образец) - можете да го изтеглите от тук;
2. Копие от Медицинско свидетелство със заключение, че обучението по специалността, за която кандидатства ученикът, не е противопоказно на здравословното му състояние, издадено от личния лекар, което включва допълнителна информация:
    а) от фонеатър или специалист „Уши, нос, гърло” за липса или наличие на заболяване, което да не позволява обучение по народно пеене;
    б) за липса или наличие на увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърцето, които да не позволяват обучението по духови инструменти;
3. Служебна бележка, че посещават Предучилищна група в детска градина или училище.

Подаването на документи се извършва:
- в деловодството на училището от 08:00 до 16:30 ч.
- по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  след което ще получите входящ номер.

 

06.04.2022 г. 
Консултация за желаещите да постъпят в ПЪРВИ клас ще се проведе в стаи 15 и № 17 от 17:00 ч.

11.04.2022 г. 
Консултация
за желаещите да постъпят в ПЪРВИ клас ще се проведе в стаи № 15 и № 17 от 17:00 ч.

 

12.04.2022 г.
Провеждане на изпит/и за проверка на способностите.
Учебно-изпитна програма за проверка на способностите
График за явяване на изпит на кандидатите за I клас за учебната 2022/2023 г.

 

Обявяване на списъка с резултатите на кандидатите от всеки положен изпит, подредени по реда на входящия номер, без да се обявяват техните именана, на интернет страницата на училището и на достъпно място в сградата му. - след приключване работата на комисиите за оценяване

 

13.04.2022 г.
Утвърждаване със заповед списъка на класираните и приетите ученици. Обявяване на интернет страницата и на достъпно място в сградата му. 
Списък с класирани ученици по специалности

 

13.04. - 18.04.2022 г.
Записване на приетите ученици

1. Заявление за записване (по образец)
2. Оригинал на Медицинското свидетелство
3. Акт за раждане на ученика се показва за сверяване на данните на място
4. Лична карта на родител/ настойник/ попечител, полагащ грижа за кандидата или документ, удостоверяващ придобито право на настойник или попечител или лице, полагащо грижи за кандидата, се показва за сверяване на място.

 

19.04.2022 г.
Стартиране на процедура за попълване на свободни места с кандидати, следващи по успех в низходящ ред.

 

Допълнителен прием за ПЪРВИ клас

15-22.06.2022 г.
Подаване на докуемнти

28.06.2022 г.
Изпит за проверка на способностите

График за явяване на изпит на кандидатите за I клас за учебната 2022/2023 г. - допълнителен прием

 

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен

National School of Arts - Pleven, Bulgaria

 

Контакти

Плевен 5800
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33