График за явяване на изпит на кандидатите за I клас за учебната 2022/2023 година на 12.04.2022

График за явяване на изпит на кандидатите за I клас за учебната 2022/2023 година на 12.04.2022 г. (вторник) от 10:00 часа в Кабинет на директора.

 

№ по ред/Вх. №

1. 11/05.04.2022 г.
2. 2/29.03.2022 г.
3. 10/05.04.2022 г.
4. 16/07.04.2022 г.
5. 1/29.03.2022 г.
6. 7/01.04.2022 г.
7. 12/05.04.2022 г.
8. 3/30.03.2022 г.
9. 5/31.03.2022 г.
10. 6/31.03.2022 г.
11. 13/05.04.2022 г.
12. 17/08.04.2022 г.
13. 9/04.04.2022 г.
14. 8/01.04.2022 г.
15. 14/06.04.2022 г.
16. 15/07.04.2022 г.
17. 4/30.03.2022 г.

 

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен

National School of Arts - Pleven, Bulgaria

 

Контакти

Плевен 5800
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33