Задължителни училищни документи

График консултации

Дневно разписание

Информация за формите на обучение

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Програма за превенция и мерки за противодействие на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишен план за дейността

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището

Стратегия за развитие на училището за периода 2023-2028

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен

National School of Arts - Pleven, Bulgaria

 

Контакти

Плевен 5800
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33