Проекти

Град Плевен и фондация „Съвременна плевенска медия“ бяха домакини на 28 октомври 2022 г. на заключителното събитие по проект „Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“ (Manage the Covid crisis with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity). Конференцията…
Проект „Европейско образование“ е насочен към сътрудничество между училища по изкуство в окръг Долж, Румъния и Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“, гр. Плевен. Целта е да се насърчи транснационалното сътрудничество между образователните институции в двете европейски държави и да…
На 01.06.2022 г., в двора на НУИ „Панайот Пипков“ се проведе детско матине „Дъга от таланти“ - представителна изява с ученици и родители по Национална програма „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот“, което е заключителното мероприятие…
Успешно приключиха мобилните дейности в гр. Плевен по програма „Еразъм +“, съфинансирана от ЕС по проект „Музикални мостове“ между НУИ “Панайот Пипков“-гр. Плевен и консерватория „Йохан Йозеф Фукс“ – гр. Грац, Австрия. В периода между 27.09.2021г. и 03.10.2021г. български и…
С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и…
Първата мобилна дейност „Грац посреща Плевен“ по проект „Музикални мостове“ завърши с прекрасен концерт в музикалната консерватория „Йохан Йозеф Фукс“. След едноседмичен интензивен курс на обучение, учениците от китарните класове на НУИ „Панайот Пипков“-Плевен и „Й.Й.Фукс“-Грац представиха солови и ансамблови…
Стартира първата мобилна дейност по програма Еразъм+ между НУИ “Панайот Пипков“-гр. Плевен и консерватория „Йохан Йозеф Фукс“ – гр. Грац, Австрия. В периода между 6 и 11.09.2021г. , като част от "Музикални мостове"- китарен проект между Грац и Плевен ′′…
През учебната 2021/2022 г. НУИ „Панайот Пипков“ работи по проект на Национална програма „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“. Съвременният живот налага учители и родители да обединят усилията си в името на това, учениците да получат…
Информация за Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“ Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.
Първото посещение в Грац, Австрия по програма Еразъм+ е вече факт. В периода между 15 и 18 декември 2019 г. бяха осъществени работни срещи с директора на музикална консерватория “Йозеф Фукс”, както и с преподавателите от австрийското учебно заведение, които…
Страница 1 от 2

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен

National School of Arts - Pleven, Bulgaria

 

Контакти

Плевен 5800
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33