Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - гр. Плевен

Адрес: 

Плевен, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33


Телефони:

  • (064) 823 296 – Директор
  • (064) 823 959 – Заместник директор
  • (064) 820 150 – Главен счетоводител

E-mails:

  • Прием на ученици:

 

Местоположение:

 

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен

National School of Arts - Pleven, Bulgaria

 

Контакти

Плевен 5800
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33