Учениците от начален етап на НУИ „Панайот Пипков“ участваха в образовател спектакъл „Екоприказка“

Учениците от начален етап на НУИ „Панайот Пипков“ гледаха и самите те бяха актьори в образователния спектакъл „Екоприказка“ на  сцената в КЗ „Божко Шойков“. Привлече ги Незнайко, който им разказа как трябва да се събират отпадъците, за да се опази планетата. Припомни им правилата за поведение и действие при пожари, бедствия, аварии и катастрофи“. Обръна се специално внимание на това, кого трябва да потърсим за помощ и професията на пожарникарят.

Приказката обучава децата кой вид отпадък в кой цветен контейнер трябва да се изхвърля и как отпадъците могат да бъдат рециклирани, за да заживеят нов живот.

Образователното представление е част от темите, които се  разглеждат  в часа на класа, предвидени в учебната програма за защита при бедствия, аварии и катастрофи.

Учениците участваха в състезание по сортиране на отпадъци.

В спектакъла на разбираем за децата език се постави проблемът за отговорността на всеки жител на Земята към опазването на природата.

Нашата мисия – да образоваме най-малките, за да стигнат посланията и до възрастните. Защото децата са най-добрите посланици на зелената идея и често възпитават полезни навици у възрастните.

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен

National School of Arts - Pleven, Bulgaria

 

Контакти

Плевен 5800
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33