Първа награда и едногодишна стипендия спечели Денислав Банев

Денислав Банев от класа по акордеон на Ценка Тодорова спечели първа награда от XXI-я Национален конкурс за акордеонисти “Танцуващи клавиши”, който се проведе в гр. Нови пазар от 9 до 11 юни 2022 г. В трета възрастова група той получи и едногодишна стипендия по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби и таланти на Министерството на културата.

Първата награда за Денислав Банев е особено значима, тъй като само преди 6 месеца той сменя инструмента си – от пиано акордеон (с клавиши) се прехвърля на акордеон с копчета. Подготовката преминава на инструмент с коренно различна система и в двете ръце. Учител и ученик успяват да преодолеят изключително краткия срок за усвояване и да подготвят конкурсния репертоар.

Участниците в конкурса бяха оценявани от жури с председател проф. д-р на изкуствоведческите науки Румен Потеров от ЮЗУ “Неофит Рилски“ – Благоевград и членове проф. Добромир Митев – преподавател по акордеон в НМУ „Проф. Панчо Владигеров” – София, проф. д-р Янна Рускова – преподавател в Шуменския университет  “Епископ Константин Преславски”, доц. д-р Георги Митев и Елена Мелник – преподавател по акордеон и концертиращ артист.

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен

National School of Arts - Pleven, Bulgaria

 

Контакти

Плевен 5800
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33