НУИ „Панайот Пипков“ участва в реализирането на българо-румънски проект „Европейско образование“

Проект „Европейско образование“ е насочен към сътрудничество между училища по изкуство в окръг Долж, Румъния и Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“, гр. Плевен. Целта е да се насърчи транснационалното сътрудничество между образователните институции в двете европейски държави и да се приложи иновативен подход в използваните педагогически методи. Програмата дава възможност за открояване на общите и отличителните елементи в културното, социалното и икономическо европейско многообразие.

В рамките на проекта НУИ „Панайот Пипков“ беше посетено от учители от румънския окръг Долж, работещи в сферата на изкуството. Преподавателите обмениха опит и обсъдиха общите интереси в образованието и сътрудничество между двете държави. По време на визитата се постави акцент върху опознаването на културата и развитието на въображението и творчеството в процеса на преподаване в училищата партньори по проекта. Гостите разгледаха изложба на възпитаници на НУИ „Панайот Пипков“ от специалност „Изящни изкуства“, както и материалната база на училището.  

Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" - Плевен

National School of Arts - Pleven, Bulgaria

 

Контакти

Плевен 5800
ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 33